Informatius

MEDIACIÓ / CONFLICTE

-Doneu a conèixer la mediació en els vostres municipis. 2015. Video de la Diputació de Barcelona. Spot

Spot Mediació  Explicació des del Centre de Mediació del Departament de Justícia del que és la mediació a partir d’un cas pràctic, quines son les condicions i com es pot demanar el servei .9:15min vídeo 

Mediació. Programa Divendres TV-3. (dia europeu de la mediació, entrevistada Natàlia Ferré) 30 min programa

Mediación escolar. Explicació molt aclaridora i curta (en castellà) Vídeo  3:47min 

Mediación de conflictos, caso pràctico Torrego. Per donar a conèixer la mediació escolar a través de la representació d’un cas real i els comentaris i explicacions de Juan Carlos Torrego. 12:17 min Vídeo 

Conflicte Resolution. Bona explicació del que son els conflictes i del paper de la persona mediadora. 2:40 (fins que el mediador fa la seva propaganda) en anglès vídeo

-Diàleg per la convivència.  2011. 17:20 min Vídeo de la Diputació de Barcelona per promocionar la mediació amb la intervenció de diferents tècnics de diferents ajuntaments i un cas real de l’ajuntament de Terrassa. Vídeo

– LEDERACH J.P Entrevista a TV 2 Programa

-Los mediadores nos comentan problemas con los vecinos, familiares. Programa de TV Antequera on uns mediadors expliquen un cas de veinatge Vídeo 11:25 min

EMOCIONS / CERVELL

– Claves para convertir a tu hijo en un experto emocional. Rafael Guerrero 1h 16:44min Vídeo 

Qué es la empatia y como desarrollarla en los niños. Rafael Guerrero 5:35min Aprendemos juntos Vídeo 

Lo importante no es saber lo que hay que hacer, sino ser capaz de hacerlo. Roberto Aguado parla i explica la “Vinculació emocional conscient” Ted Talks 18:32min Vídeo

El desenvolupament de l’empatia és imprescindible. 12-2017 17:01 min. Anna Carpena. Explicació molt clara de l’empatia des de diferents autors i de la propia experiència i estudi. L’empatia com a facultat de l’esser humà amb tres vessants. Education Talks 

-A short story about emotions. 7:03 min Interessant explicació sobre les emocions. Vídeo

-Roots of Empathy’s impact. Mary Gordon reflexiona sobre l’impacte i els avantatges del’empatia. 4:48min

Cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que miras cambian 3:30min Vídeo Wayne Dyer, el poder de la intenció.

Neuroeducación . Francisco Mora. Explicació del concepte. 19:49 min Abril 2016 Vídeo 

¿Cómo activar el sistema de recompensa cerebral?. 55:50min Conferència de la Psiconeuroeducadora argentina Rosana Fernández. Conferència

¿Cómo ser más empatico con los demás? 14:41min Entrevista a Luís Moyá a la TV2 sobre l’empatia i el contagi emocional Vídeo

Emotions and the brain 2:02 min Vídeo 

Cerebro empático, el poder de los gestos. 9:15minVídeo divulgatiu de la Universitat de Navarra que descriu la manera d’entendre els altres i sentir les seves pròpies emocions amb la lectura del rostre Vídeo

Claves para enseñar y aprender teniendo en cuenta el potencial del cerebro. Conferencia de neurociència i educació del Dr. Hernán Aldana. 1:41h Trenca amb diferents mites i ofereix eines. Conferència

Un cerebro muy feliz. 4:23min Un vídeo amb dibuixos animats explica com aconseguir el benestar a través de la compassió i la gratitud. Vídeo

Alfabeto emocional del Dr. Hitzig. 3:36min. Com gestionar la “mala sang”. Serotonina, hormona que produeix benestar. Cortisol, hormona que produeix estres. Vídeo

-El optimismo inteligente. 14:24min Entrevista a Mª Dolores Avia coescriptora del llibre “El optimismo inteligente”, no és un llibre d’autoajuda, es basa en una investigació. Entrevista

Neuroeducación: por otra escuela. Explicació de com s’apren a partir de la connexió neuronal. Crítica a la llei d’educació. Importància de les emocions a l’aprenentatge. Amb entrevista al neurocientífic David Bueno, la neurodidacta Anna Forés i el pediatre Javier Blumenfeld. 12:57 min vídeo 

Neurona y aprendizaje Per conèixer una mica mes sobre les connexions del cervell amb l’aprenentatge. 2:51 video

Front of the class. Per conèixer la sindrome de Tourette a partir de la biografia de Brad Cohen. Per treballar les diferències, capacitats Vídeo 5:36min

– Respira.  Per què ens enfadem, com ens sentim i què podem fer per reconduir la nostra ràbia, explicat per infants.3:41 min  Vídeo 

– Com aplicar la neurociència a l’educació DAVID BUENO   1:10h  Xerrada impartida per David Bueno realitzada a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, FCRi, el 9/04/2014  Video 

– Com es connecten les neuronesRedes Programa 

-El cerebro feliz. Estudi divulgatiu de la Universitat de Navarra on s’analitza el valor del riure per la felicitat, des de l’actuació del cervell. Video

– Conocer el cerebro para la excelencia en educación. Nieves Maya. Conferència de 15 minuts. Conferència 

– La química de las emociones. Video Interessant part de documental que ens permet entendre una mica mes sobre les emocions i el funcionament del cervell

– El cerebro adolescente. Interessant estudi Universitat Navarra  8:23 Video 

– Catherine L’Ecuyer.  Educar en la sorpresa i la bellesaVideo 

– Mario Alonso. Com les emocions afecten el procés educatiu, on hi participem tots/es. (Congrés Educació Emocional i Creativitat) Video 

– Rojas Marcos,L  Presentació del llibre: Secretos de la felicidad als “matins de Catalunya Ràdio”  24/04/13 Link

COMUNICACIÓ

Marshall Rosenberg y la comunicación empáticaFragment d’una entrevista al creador de la noció i els principis de la comunicació no-violenta 9:54min Entrevista

-Presentació pel.lícula “The artist” per treballar el llenguatge no-verbal  1:50min  vídeo

– Entrevista Xavier Guix, presentació del llibre  “Ni me explico, ni me entiendes“.TV2

– El poder del llenguatge corporal. Teresa Baró 5:22 min Vídeo

– La asertividad. Eva Bach, Anna Forés.   Programa TV-2 

– Mario Alonso La importància de les paraules:  si us plau, perdó i gràcies, Vídeo  14:35min

-Mario Alonso. El poder transformador de las palabras 3:24min Explicació ràpida i entendora de la importància del llenguatge vinculat a les emocions. Video 

Per treballar el llenguatge no-verbal 1:42min (diáleg entre personatges amb llenguatge verbal i no-verbal) vídeo 

RELACIONS / CONVIVÈNCIA

– Acoso escolar. Entrevista amb Daniel Lumera i Daniel Gabarró 42:54min

– La química de las relaciones. Entrevista a Ferran Ramon-Cortés. La importància dels vincles i les relacions. Construir bones relacions és un art.Vídeo 

Roots of EmpathyMètode desenvolupat per Mary Gordon per reduir l’agressivitat escolar i desenvolupar l’empatia. Vídeo  1:55min  entrevista , web Rootsofempathy

– Autoestima. Sin ir mas lejos. Programa de TV amb el psicòleg Carlos Hué.Video 

– Sam Richards. A radical experiment in empathy. Sociòleg. Experiment sobre empatia: es poden entendre les motivacions dels iraquians?  (per adults) 18 min Vídeo 

 – Tipus de resposta: agressiva, passiva, assertiva.   Explicació de les diferents respostes i de la importancia de la informació que donem  Video 

– L’autoestima. Rick Lavoie ens explica com  treballar-la amb fitxes de póquer. Video

– Pensant en els altres.   Quan l’educació es considera una cosa mes que la transmissió de continguts. Promociona l’alegria de viure, facilita la creació de vincles i potencia l’empatia. 50 min. Prog 60 minuts

– La força dels vincles. Eva Bach presenta el llibre “Por amor a la família” on parla de relacions entre pares i fills.  Programa de ràdio 

– La civilización empática. Mes enllà de l’empatia individual, ens fa pensar sobre les virtuds de l’empatia col·lectiva. Video 

– Redes. Invertir en els altres, els comportaments altruistes comporten un benefici personal i a la col.lectivitat. Programa

– Sota la pell del conflicte. Universitat de València 2012 Blog És una aproximació al coneixement neurocientífic amb l’objectiu d’ajudar-nos a entendre els nostres principals conflictes socials. El documental està dividit en tres grans blocs: l’aprenentatge, el judíci moral i el cervell social.

–  Consejos de un/a adolescente a sus padres Video

 – El valor del lideratge.  L’estiu de l’oracle, amb Xavier Grasset a Catalunya Ràdio 16/07/13 Conversa amb Angel Castiñeira, filòsof i professor d’Esade, i Josep Maria Lozano, professor de Ciències Socials d’Esade. Post radio

EDUCACIÓ/APRENENTATGE

Aprender de los niños. César Bona. 46min Entrevista de docents de diferents edats i opcions a César Bona. Aprendemos Juntos BBVA Vídeo 

The millennial question. Simon Sinek, expert en lideratge, fa una explicació sobre els joves nascuts a partir del 1985, aquest col.lectiu que s’anomenen millennnials, sobretot explica el seu comportament al lloc de treball. Dona la seva explicació del perquè son d’aquesta manera. L’educació i els pares/mares hi tenim alguna cosa a veure. 15:00h Entrevista 

Resiliència, caràcter, perseverança i competències socioemocionals: com s’aprèn, s’ensenya i s’avalua? Seminari web de la UOC amb els experts: Rafael Bisquerra, Anna Forés, Jordi Grané i Coral Regí  Debat 

El cerebro que aprende. Jesús C.Guillen. 30:28 min Presentació sobre neuroeducació. Anàlisi d’algunes evidències empíriques i d’aplicacions pràctiques a l’aula.  Nov 2016 Vídeo

Com construir centres educatius resilients per afavorir l’aprenentatge de tot l’alumnat? Resum del Debat d’Educació amb Boris Cyrulnik UOC 15:50min (Resum) Abril 2016

–  Neurociencias: La motivación en el aula.  Adriana Marcovich  Conferència 45min

El efecto Pigmalión Explicació molt aclaridora sobre el poder de les expectatives, dirigit sobretot al professorat. Universitat de Valladolid 3:09 video

Los nuevos retos de la educació. TED César Bona. Ens explica la influència del professorat i com aquest pot incidir en l’aprenentatge i la convivència. La importància de l’actitud. video 13:41

– La educación prohibidaWeb. Documental que es proposa qüestionar la forma d’entendre l’educació visualitzant experiències educatives diferents.

– Los enemigos de nuestra creatividad. Interessant i curta explicació de com funciona el CERVELL i la dificultat de fer canvis. 4:30min Video 

– Com apren el nostre cervell? Adequat per a alumnes de secundària. Explica els processos cognitius que intervenen a l’aprenentatge. 10 min. Video en català en castellà

– El cervell dels adolescents. Interessant video dela Universitat de Navarra per entendre el seu funcionament. Video

– Mirta Polla Rossi.¿Qué necesita el cerebro para aprender?   Conferència de neurociència des de l’Asociación Educar dirigit a professional de l’educació. Vídeo 

– Marina, J.A. Presentació del llibre: El aprendizaje de la Creatividad als “Matins de Catalunya Ràdio. 22/04/13 Link 

– El Sistema educatiu actual Benjamin Franklin Video

– El sistema educativo es anacrónico amb Sir Ken Robinson a Redes 87.Programa

– Emilio Calatayud. Consells al pares com a jutge de joves (14 – 17 anys). Maltractament, mobils, tablets, pocs límits. 8:19 min Video 

– Jimenez, R i Salvador, P.  Educant pares i mares. Programa de Singulars.Link  Educació emocional dirigida a pares/mares d’adolescents. 2012

– La adolescencia . Para todos la 2. Video 

– ¿Cómo afrontar la adolescencia de nuestros hijos? Curt  video d’Eva Bach Video

– Les pràctiques restauratives  Treball de mestres, assistents social i policia amb alumnes de l’escola primària i secundària per promocionar la restauració mes que la sanció per fomentar la convivència. Video 20 min

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s