Cultura de Mediació

 

 Tenint com a referència el llibre de la Maria Munné i la Pilar Mc-Cragh “Els 10 principis de la cultura de la mediació” està elaborada aquesta presentació on estracten temes i conceptes per reflexionar al voltant de la convivència i la gestió positiva del conflicte.

Taller de 2h. Dirigit a diferents col.lectius: professionals de l’educació, associacions, empreses. Link de la presentació a la imatge

Objectius:

-Reconèixer que moments de crisi i situacions de conflicte formen part de l’espècie humana.
-Evidenciar la importància de les necessitats, interessos i valors personals i de les dels altres
-Creure en les pròpies possibilitats i les dels altres.
-Prendre consciència de la responsabilitat dels propis actes i les conseqüències que se’n deriven.
-Explorar el sentit creatiu i positiu en la resolució situacions complicades.
-Comprendre el valor de la gestió emocional en la convivència i per resoldre conflictes.

Continguts

-La convivència
-El conflicte
-La diversitat
-Posicions – necessitats – interessos
-Els valors
-L’empatia
-L’autoestima
-Els estils comunicatius
-L’assertivitat
-La resiliència
-El pensament crític
-Les normes
-La creativitat
-Els pensament vertical i lateral
-El positivisme
-Les emocions