Emocions, què fem amb elles?

Les emocions son el condiment de la vida, allò que ens fa moure i vibrar, però també el que ens posa en situacions delicades  i dificils. Conèixer-les i saber-les reconduir ens pot facilitar les relacions socials i una millor satisfacció personal .

 

 

Taller de 2 hores. Presentació clicant la imatge

Objectius

  • Adonar-se de la importància de les emocions i el que impliquen
  • Anomenar emocions i reflexionar sobre elles
  • Conèixer tècniques de reconducció de la ràbia
  • Ser conscient del poder de les creences i com ens poden portar a actuar

Continguts

  • Les emocions
  • Tècniques per gestionar l’emoció de la ràbia
  • Les creences