Qui soc

 Soc una  dona, mare, casada, educadora, pedagoga, mediadora i implicada professionalment i emocional amb la convivència, les relacions humanes, la cultura de la mediació, la gestió positiva de conflictes i l’educació.

Persona activa i inquieta, l’esport sempre ha format part de la meva vida. Sobretot els esports relacionats amb la natura i l’aire lliure (alpinisme, escalada, ferrades, esquí, bicicleta) però també la natació, còrrer i pàdel. El ball, sobretot el Lindy Hop juntament amb el swing, son per a mi un espai de comunicació, relació i gaudi.

La curiositat i l’afany de conèixer i aprendre em porten a descobrir nous països, persones, cultures a través de la muntanya, dels viatges, de les pel.lícules i dels llibres.

Passar una estona amb els amics, de conversa, fent jocs, compartint una excursió o un àpat, son moments que cada vegada valoro mes.

Podeu contactar per iniciar un procés de mediació o per formacions .

El meu curriculum:

Informació personal
Nom MORERA DOMINGUEZ, Luci
Adreça Joan Duch 36 A . 08222. Terrassa (Vallès Occidental).
Telèfon 609 33 97 69
Correu electrònic  lucimediadora@gmail.com
Data de naixement 20 –  08 –  1961
Nacionalitat catalana

Informació laboral

Dates  des  de Gener de 2017
Tipus d’empresa o sector Servei d’Educació   AJUNTAMENT DE TERRASSA
Lloc o càrrec ocupats TÈCNICA DE PROGRAMES Servei de Formació i Orientació Professional
• Activitats principals i responsabilitats Òrgans de govern del Consell de l’FP
Tutories d’Acompanyament alumnat desprès de l’ESO
Orientació educativa en Formació Professional
Divulgació de la Formació Professional
Programes de mobilitat
Dates  des  de Febrer 2007 fins Desembre de 2016
Tipus d’empresa o sector SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA
Lloc o càrrec ocupats MEDIADORA COMUNITARIA
• Activitats principals i responsabilitats Posada en marxa del Servei de Mediació comunitària
Intervenció en el Servei com a mediadora
Divulgació de la cultura de la mediació.
Formadora en eines de gestió de conflictes
Dates  des  de gener 2011
Tipus d’empresa o sector AUTÒNOMA
Lloc o càrrec ocupats MEDIADORA
• Activitats principals i responsabilitats Tècnica en gestió de conflictes
Mediació
Anàlisi i intervenció en el conflicte
Formadora en cultura de la mediació
Dates  des  d’ABRIL 2008 al desembre 2009
Tipus d’empresa o sector ALTER Serveis Integrals de Mediació
Lloc o càrrec ocupats MEDIADORA COMUNITARIA  AJUNTAMENT SENTMENAT (CONSELL COMARCAL)
• Activitats principals i responsabilitats Posada en marxa del Servei de Mediació comunitària
Intervenció en el Servei com a mediadora
Divulgació de la cultura de la mediació.
Dates  des  de setembre  2009 al desembre 2009
Tipus d’empresa o sector ALTER Serveis Integrals de Mediació
Lloc o càrrec ocupats MEDIADORA COMUNITARIA  AJUNTAMENT POLINYÀ (CONSELL COMARCAL)
• Activitats principals i responsabilitats Intervenció en el Servei com a mediadora
Divulgació de la cultura de la mediació.
Dates  Del setembre  2006 al gener 2007
Tipus d’empresa o sector ACORD SERVEI DE MEDIACIÓ
Lloc o càrrec ocupats MEDIADORA COMUNITARIA AJUNTAMENT S. VICENÇ CASTELLET
• Activitats principals i responsabilitats Creació d’un Programa de Mediació per la comunitat
Posada en marxa del Servei
Intervenció en el Servei
Divulgació de la cultura de la mediació i el diàleg.
Dates deL set 2005 al gener 2007
Tipus d’empresa o sector ACORD SERVEI DE MEDIACIÓ
Lloc o càrrec ocupats COL·LABORACIÓ
• Activitats principals i responsabilitats Mediadora

Formadora

• Dates Des de SET 2005
• Tipus d’empresa o sector AUTÒNOMA
• Lloc o càrrec ocupats FORMADORA
• Activitats principals i responsabilitats Classes de Mediació pel Consell de l’Advocacia de Barcelona
Xerrades i tallers per Calaix de Cultura
Cursos a l’Escola d’Estiu del Vallès Occ 2006, 2007,  2008, 2009, 2010 i 2011: Taller d’Escolta , Mediació Intercultural , Mediació, Gestió positiva de conflictes, Comunicació, Creativitat.
Cursos per la Fundació Pere Tarrès: Mediació Intercultural
Tallers i cursos de Mediació escolar, Cultura de Mediació, Conflictes i Diversitat.
Tallers de Dinàmica de Grups, Habilitats Socials i Comunicatives, Conflicte i Mediació
Seminaris i cursos per l’ICE de la U.B. i la UAB a professorat de diferents centres educatius de Convivència, Resolució de Conflictes i Mediació.
Xerrades  diferents AMPES d’ escoles: Reflexions per millorar la convivència.
Tallers pel PAME (Aj.Terrassa) Ciutat Escola (Aj Sabadell) per alumnes de Primària i Secundària de Millorem la convivència i Apropem-nos al conflicte.
• Dates Del 1986 al 2004
• Tipus d’empresa o sector ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL CRESPINELL
• Lloc o càrrec ocupats TITULAR D’AULA
• Activitats principals i responsabilitats Assessorament a les famílies
Intervenció educativa amb els alumnes
Creació del departament de Formació Laboral
Inserció social
Programes de transició a la vida adulta
Integració escolar (CEIP, IES)
Programes desenvolupament habilitats socials
Elaboració de materials didàctics
Formació
• Dates 2004-2006
• Universitat Universitat Oberta de Catalunya
• Títol MÀSTER  INTERNACIONAL DE MEDIACIÓ I  RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
• Dates 1999-2002
• Universitat
• Títol
Universitat Oberta de Catalunya
Certificat Especialista FORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
• Títol
• Títol
Certificat Especialista INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÓGICA I ATENCIÓ DIVERSITAT

Certificat Especialista PLANIFICACIÓ EDUCATIVA i INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÓGICA

Dates 1991- 1992
• Universitat Universitat Pontifícia de Comillas Instituto Maslow Cattell
• Títol Postgrau ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PROFESSIONAL
• Dates 1990
• Organització Universitat Autònoma de Barcelona
• Títol Especialització PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
• Dates 1979- 1984
• Organització Universitat Autònoma de Barcelona
• Títol Llicenciada FILOSOFIA I LLETRES. CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ (PEDAGOGIA)
Formació complementària
• Data Març 2016
• Organització Consell Advocacia Catalana
• Curs / hores I Congrés estatal interprofessional de mediació  /14h
• Data Gener 2016
• Organització Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
• Curs / hores III Jornades mesures penals alternatives. /5h
• Data Desembre 2015
• Organització Diputació de Barcelona. Gerència  Serveis Igualtat i Ciutadania
• Curs / hores Ordenances convivència i civisme. Actuacions alternatives a la sanció /12h
• Data Juliol 2015
• Organització Diputació de Barcelona. Gerència Salut Pública i Consum
• Curs / hores La promoció de la intel·ligència social de les persones adolescents i joves./ 10h
• Data Desembre 2014
• Organització Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
• Curs / hores Aprenentatge informal: nous escenaris, nous actors. /5h
• Data Novembre  2012
• Organització Grup Recerca Orientació Psicopedagògica. Universitat de Barcelona
• Curs / hores I Congrés internacional d’educació emocional. /20h
• Data Novembre  2012
• Organització UOC
• Curs / hores Cervell i emocions /25h
• Data Febrer  2012
• Organització EPSI – UAB
• Curs / hores Adolescentes difíciles de Lliliana Zanuso./12h
• Data Novembre  2011
• Organització Espacio Sistémico
• Curs / hores Modelo Circular Narrativo de Lliliana Zanuso /8h
• Data Novembre  2010
• Organització Diputaciò Barcelona. Àrea d’Igualtat i Ciutadania
• Curs / hores Formació Psicosocial en dinàmiques de grup /20h
• Data Novembre 2009
• Organització Consell Comarcal
• Curs / hores Tècniques de negociació./5h
• Data Octubre 2009
• Organització Fundació Pere Tarrés
• Curs / hores Gestió Participativa de Conflictes: la diversitat com a vàlua /10h
• Data Octubre 2009
• Organització Fundació Pere Tarrés
• Curs / hores Diàlegs Apreciatius. Gestió participativa de conflictes . /10h
• Data Maig/Juny 2009
• Organització  Diputació Barcelona. Àrea d’igualtat i ciutadania
• Curs / hores Avaluació dels serveis de mediació ciutadana. /20h
• Data Gener 2009
• Organització Diputació de Barcelona
• Curs / hores Tècniques d’intervenció en l’àmbit de la mediació ciutadana /20 h
• Data Novembre 2008
• Organització Diputació Barcelona. Àrea d’igualtat i ciutadania
 • Curs / hores II Jornades Polítiques Locals de Mediació Ciutadana /10h.
Data Octubre 2008
• Organització Diputació Barcelona. Àrea d’igualtat i ciutadania
• Curs / hores El paper del mediador en la gestió dels conflictes: competències i habilitats /15h
• Data Maig 2008
• Organització Diputació Barcelona. Àrea d’igualtat i ciutadania
• Curs / hores Tècniques d’intervenció en l’àmbit de la mediació ciutadana /20h
• Data Març 2007
• Organització Diputació Barcelona. Àrea d’igualtat i ciutadania
• Curs / hores Jornades sobre polítiques locals de mediació ciutadana /10h
• Data Març 2007
• Organització UB Institut Ciències de l’Educació
• Curs / hores III Jornades Educació Emocional: Regulació emocional i convivència/10h
• Data Setembre 2005
• Organització Ponts de Mediació
• Curs / hores La prevenció de la violència en els centres educatius /9h
• Data Novembre 2005
• Organització Acord Servei de Gestió de Conflictes
• Curs / hores Taller casos pràctics de mediació familiar /16h
• Data Abril 2005
• Organització Universitat Oberta de Catalunya
• Curs / hores Mediación y resolución de conflictos /60h
• Data Octubre 2004
• Organització Universitat de Barcelona
• Curs / hores Seminari capacitació: resolució alternativa conflictes i mediació en l’àmbit educatiu /12h
• Data Juliol 2004
• Organització Universitat Oberta de Catalunya
• Curs / hores La gestió positiva dels conflictes en les organitzacions /30h
• Data Novembre  2004
• Organització
• Curs / hores
Fundació Pere Tarrés
Mediació escolar /90 h.
• Data Setembre  2004
• Organització
• Curs / hores
Universitat Oberta de Catalunya
El cos, l’afectivitat i les emocions: guia comprensió i gestió /30h
• Data Maig 2003
• Organització FEAPS – AEDIS
• Curs / hores Estrategias de atención a la diversidad en el aula /28 h.
• Data Octubre 1999
• Organització Fundació Catalana Síndrome de Down
• Curs / hores VII Jornades Inter. sobre la Síndrome de Down /20 h.
• Data Juny 1999
• Organització  Grups d’Investigació en Educació Especial
• Curs / hores L’autoregulació: aplicacions educatives treballar autonomia personal /10 h.
• Data Març 1996
• Organització  Grups d’Investigació en Educació Especial
• Curs / hores Jornades avaluació i tractament problemes de conducta a l’aula /15 h.
Llengua materna

 

Catalana

MESTRA CATALÀ (Universitat de Barcelona. Institut Ciències de l’Educació)

Altres idiomes
  castellà (bilingüe)
  francès    (Dîplome perfectionnement)
  anglèS  (nivell bàsic)
Premis XXIV PREMI SERRA I MORET per a obres i treballs sobre civisme (2006)

Modalitat: Treball pedagògic : Millorem la convivència: Parlant la gent sempre s’entén? Provem-ho!!!

Convocat per: Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya

JORNADES

Participació

Participació en el DVD DIÀLEG PER A LA CONVIVÈNCIA Diputació de Barcelona. Xarxa local Serveis de Mediació Comunitària. 2010
– Llibre Blanc de la mediació a Catalunya (UAB)
Participació en el grup de discussió de professionals en mediació comunit. en temes escolars 2009
– Membre de l’equip redactor DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA MEDIACIÓ CIUTADANA I COMUNITÀRIA. 2009
– Jornada “Celebrant la Mediació” Comunicació: DE LA MEDIACIÓ COMUNITÀRIA CAP A LA CULTURA DE LA MEDIACIÓ. Ponts de Mediació. 2007
– Coorganitzadora VI JORNADA MEDIACIÓ ESCOLAR. Olot Acord 2006
– IIJornades Educació Emocional UB 2006 Comunicació: TREBALLAR ELS CONFLICTES AMB LA DIVERSITAT.
-I Jornades Educació Emocional UB 2005 Comunicació: APROXIMACIÓ A L’EDUCACIÓ EMOCIONAL DES DE L’EDUACIÓ ESPECIAL.
– IV Jornades Diàleg-Escola Universitat Ramon Llull 2005 Comunicació: TREBALLAR ELS CONFLICTES AMB LA DIVERSITAT.
– Projecte Unesco CAP A UNA ESCOLA EFECTIVA PER A TOTS ELS ALUMNES 200h
INFORMÀTICA Creació i manteniment dels blogs : traces.cat, petro7.cat (wordpress)  2011
Curs: Aspectes principals de l’ús de les xarxes socials per empreses  (8H CECOT) 2011
Curs informàtica (Word, Excel, Access) 1998
INTERNET:Usuària des de 1995
Curs: Informàtica aplicada a les NEE 2004
Utilització de programes: Power Point, Prezi, Gimp, Pixlr…
Capacitats i aptituds socials i  organitzatives
 
Ganes d’aprendre i de compartir coneixements, emprenedora i enèrgica davant diferents reptes. Facilitat de comunicació i de relació. Capacitat empàtica i assertiva. Facilitadora de recursos en les relacions entre les persones, treballadora, bona predisposició en els canvis, Capacitat organitzativa i de coordinació en el treball i amb les persones.
Altres habilitats i aptituds
 
M’agraden i practico esports a l’aire lliure: bicicleta, alpinisme, escalada, esquí, córrer per la muntanya. També practico la natació i el pàdel.
M’apassiona la música: ballar-la (sobretot el swing) i escoltar-la; també gaudeixo amb el cinema
Soc bona cuinera, els dolços són el meu fort
Gaudeixo amb el cinema, la lectura, les converses amb els amics, la fotografia.
Soc força hàbil en qüestions de manualitats.
Informació addicional Col·legi de Pedagogs col·legiada nº 371
Permís de conduir A i B      Disponibilitat de cotxe i moto

MÚSICA           Diploma Escola Municipal de Música. Solfeig

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s